Category Archives: Địa chính

Chi phí đo đạc địa chính là bao nhiêu?

Chi phí đo đạc địa chính là bao nhiêu? Chi phí đo đạc nhà, phí đo đạc căn hộ, phí đo đất… gọi chung là phí đo đạc địa chính, đó là khoản phí chi trả cho đơn vị đo đạc khi mà chủ sử dụng đất hoặc chủ sở hữu nhà ở yêu cầu […]